Naziv tvrtke:
Zubak Grupa d.o.o. poslovnica Požega
Sjedište tvrtke:
Hrvatskih dragovoljaca 35
34000 Požega
Pravna forma:
Telefon:
+385 34 254 943
Fax:
+385 34 246054
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0927210
IBAN:
BIC
GISA broj: