Naziv tvrtke:
AUTOZUBAK d.o.o.
Održavanje internetskih stranica:
PJ13 Istraživanje i Razvoj
Sjedište tvrtke:
Ljudevita Posavskog 7a
HR-10360 Sesvete
Pravna forma:
Telefon:
01/2900 302
Fax:
01/2900 322
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
080010340
PDV-ID:
39135989747
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: